JAK TO FUNGUJE?

 

Jestli jste u nás registrováni, vybrat a zarezervovat si brigádu můžete:

 

 • telefonicky na čísle +420 774 222 847
 • osobně v naší centrální kanceláři viz kontakty

 

Co musíte dodržovat:

 • Pracovní doba – každý pracovník musí přijít do práce nejpozději 5 minut před začátkem směny. Musí dodržovat danou pracovní dobu nebo se řídit dle domluvy s vedoucím směny.
 • Pracovní oděv – jste povinni dodržovat požadavky na pracovní oděv (pevná obuv, rukavice, či stejnokroj pokud je požadován apod.) V žádném případě nechodíme na pracoviště v otevřené obuvi a jiných nevhodných svršcích.
 • Přestávka na jídlo
 • Krádeže – v případě usvědčení z krádeže bude následovat okamžité propuštění z práce + náhrada škody
 • Odchod na přestávku hlaste svému vedoucímu
 • Alkohol, omamné látky – na pracovišti je přísně zakázáno požívání alkoholu a jiných omamných látek. V případě opakovaného porušení tohoto zákazu bude následovat okamžité propuštění z práce.
 • Cenné věci – své cennosti (šperky, mobilní telefon, peněženka apod.) si uzamykejte ve své šatní skřínce nebo v místě k tomu určeném. V opačném případě za tyto odložené věci neručíme.
 • Řešení problémů – pokud nastane jakýkoliv problém, prosím neztrácejte hlavu a ihned zavolejte svého nadřízeného, který s vámi problém vyřeší. Pracovní problém nezamlčujte, nepanikařte. Je zakázáno řešení jakýchkoliv svých problémů se zákazníkem.
 • Zrušení brigády nejpozději 24 hodin před nástupem na brigádu (vyjma zdravotních důvodů) odhlásit se můžete osobně v kanceláři agentury, nebo telefonicky (GSM i o víkendu) svému koordinátorovi. V případě, že se na předem domluvenou směnu vůbec neomluvíte nebo se omluvíte později, než 24 hodin před nástupem, jsme oprávněni požadovat po Vás náhradu škody.
 • Pokud se ani na jedno číslo nemůžete dovolat, zašlete nám SMS zprávu s uvedením Vašeho jména, kde a kdy jste měli pracovat (totéž je možné učinit e-mailem od pondělí do pátku 9-16hod a o víkendech 9 -16 hod na adresu info@abzakovo.eu
 • V případě náhlého onemocnění informujte ihned svého koordinátora, a co nejdříve předložte potvrzení o návštěvě lékaře.