PRACOVNÍ VÝKAZ

 

Formulář pracovního výkazu ke stažení ZDE

Pracovní výkaz musí obsahovat:

  • čitelně Vaše jméno, datum narození, středisko/firmu ke které jste přiděleni
  • každý odpracovaný den musí být potvrzen razítkem firmy a podpisem oprávněné osoby (manažer, vedoucí směny)
  • na jednom pracovním výkazu mohou být potvrzeny směny pouze z jedné provozovny

 

Odevzdání pracovního výkazu

Originál pracovního výkazu můžete přinést osobně:

ABZAKOVO spol. s r.o., Spálená 10, Praha 1 110 00

Nebo zaslat emailem na adresu: info@abzakovo.eu

 

ORIGINÁL PRACOVNÍHO VÝKAZU ODEVZDEJTE NEJPOZDĚJI DO 1. DNE NÁSLEDUJÍCÍHO MĚSÍCE DO 15:00 HODIN (OSOBNĚ NEBO EMAILEM)

 

Upozorňujeme, že pokud bude mít Váš výkaz jakýkoliv nedostatek, bude vám mzda vyplacena až po jeho odstranění.